0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

Mam skierowanie na rehabilitację domową. W poradni rehabilitacyjnej poinformowano mnie, że nie ma już miejsc, gdyż w tym roku przekroczono już 3 procent kontraktu. Na rehabilitację dla pacjentów dochodzących jest miejsce. Czy taka sytuacja może mieć miejsce?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

W przypadku realizacji świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej świadczeniodawca jest zobowiązany do realizacji świadczeń fizjoterapii domowej na kwotę nie mniejszą niż 3% kwoty miesięcznego kontraktu w trakcie okresu sprawozdawczego. Tak więc 3% kwoty kontraktu na fizjoterapię w warunkach domowych stanowi wartość minimalną a nie maksymalną i nie może stanowić podstawy do odmowy udzielenie świadczenia w opisanej sytuacji.

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...