0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Jeżeli szkoła działa na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, rodzic ma obowiązek zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego. Z ubezpieczenia rodziców można korzystać pod warunkiem kontynuowania nauki i braku własnego tytułu do ubezpieczenia do ukończenia 26 roku życia.

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...