0 głosów
przez użytkownika (1.8k)
Czy pacjent będący pod opieką pielęgniarskiej opieki domowej zobowiązany jest do samodzielnego zapewnienia środków opatrunkowych?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (5.5k)

Pielęgniarka udzielająca świadczeń gwarantowanych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej zobowiązana jest do zapewnienia wyrobów medycznych zgodnie z wyposażeniem nesesetra pielęgniarskiego. Zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w skład neseseru pielęgniarskiego wchodzi: podstawowy sprzęt i materiały jednorazowego użytku, w tym zestaw do wykonania iniekcji, przetaczania płynów infuzyjnych, zestaw do wykonywania opatrunków, zestaw podstawowych narzędzi chirurgicznych, pakiet ochronny; zestaw do założenia i usunięcia zgłębnika oraz do karmienia przez zgłębnik, stomię; zestaw do karmienia przez przetokę i pielęgnacji przetoki; zestaw do założenia, płukania i usunięcia cewnika; pakiet do odkażania i dezynfekcji; zestaw do pielęgnacji tracheostomii; zestaw przeciwwstrząsowy; maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego; glukometr; termometr; zestaw do wykonywania zabiegów i czynności higieniczno-pielęgnacyjnych; środki ochrony osobistej: fartuchy, maseczki, rękawice; aparat do pomiaru ciśnienia krwi; stetoskop.

Środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego niezbędne w czasie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez pielęgniarską opieki długoterminowa domową zapewnia świadczeniobiorca lub jego rodzina albo opiekun faktyczny.

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...