0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

Czy status byłego pracownika zakładów azbestu uprawnia mnie do jakichś szczególnych przywilejów w związku z wyjazdem do sanatorium?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Pracownicy zatrudnieni w takich zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą, uprawnieni są do korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego oraz zwolnienia z kosztów częściowej odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie.
Podstawa prawna: Załącznik nr 4 do ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 3, poz. 20, z późn. zm.)

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...