0 głosów
przez użytkownika (1.8k)
edycja przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (5.5k)

Pacjentom pełnoletnim nie przysługuje tzw. plomba światłoutwardzalna, ale chemoutwardzalna.

Podczas wykonywania gwarantowanych świadczeń stomatologicznych, tj. przysługujących w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, mamy prawo do następujących materiałów stomatologicznych:

  • materiał do wypełnień czasowych,
  • cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy,
  • kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wypełniania ubytków w zębach górnych i dolnych od 3+ do +3, od -3 do -3 (czyli od trójki do trójki w zębach górnych i podobnie w zębach dolnych),
  • materiały do wypełnień kanałów korzeniowych,
  • ćwieki gutaperkowe,
  • masa wyciskowa alginatowa stosowana do pobrania wycisku przy przygotowaniu protezy;
  • szyny unieruchamiające, drut ligaturowy.

Światłoutwardzalny materiał kompozytowy (plomba światłoutwardzalna) przysługuje dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia przy wypełnianiu ubytków w zębach od trójki do trójki w zębach górnych i podobnie w zębach dolnych.

Dodatkowo, światłoutwardzalny materiał kompozytowy przysługuje przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych osobom upośledzonym w stopniu znacznym i głębokim, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych.

...