0 głosów
przez użytkownika (1.8k)
edycja przez użytkownika

Jestem w ciąży. Korzystam ze świadczeń stomatologicznych. Czy to prawda, że zdjęcie kamienia nazębnego przysługuje mi tylko raz w roku?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (5.5k)
Usunięcie kamienia nazębnego przysługuje raz w roku jako świadczenie gwarantowane wszystkim ubezpieczonym. Natomiast kobiety w ciąży i w okresie połogu mają prawo do tego świadczenia nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Pamiętaj o niezbędnych dokumentach potwierdzających prawo do tych świadczeń. W gabinecie stomatologicznym należy oprócz dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne (np. aktualna legitymacja ubezpieczeniowa) przedstawić kartę przebiegu ciąży. Wobec kobiet w okresie połogu wymagane jest przedstawienie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka.
Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...