0 głosów
przez użytkownika (400)
otwarte ponownie przez użytkownika

Czy rodzic dziecka, które ukończyło szkołę średnią, a od października rozpocznie naukę w szkole wyższej powinien wyrejestrować dziecko z ubezpieczenia? Jak wygląda ubezpieczenie dziecka w okresie przerwy w nauce?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Uczeń po ukończeniu szkoły średniej powinien zostać wyrejestrowany z datą ukończenia szkoły i ponownie może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego od dnia złożenia przez rodzica wniosku u płatnika składki, nie wcześniej niż po uzyskaniu statusu studenta. Po wyrejestrowaniu ucznia uprawnienie do świadczeń zdrowotnych wygasa dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki. W tym okresie u lekarza należy okazywać świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz druk potwierdzający wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto każda osoba posiadająca prawo do świadczeń ma prawo złożyć u lekarza "Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej".

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...