0 głosów
przez użytkownika (340)
otwarte ponownie przez użytkownika

Jestem obecnie na urlopie macierzyńskim. W rejestrze NFZ pojawia się informacja, że nie jestem ubezpieczona. Czy urlop macierzyński uprawnia mnie do korzystania ze świadczeń?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

W Pani przypadku status osoby nieubezpieczonej nie wyklucza korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ma Pani prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie pobierania zasiłku/świadczenia macierzyńskiego.
Aktualny dokument potwierdzający pobieranie w/w zasiłku/świadczenia powinien wydać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Ponadto ma Pani prawo do złożenia u lekarza „ Oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej”.

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...