0 głosów
przez użytkownika (450)
otwarte ponownie przez użytkownika

Czy lekarz POZ może wypisać receptę na lek refundowany, jeżeli nie posiada od specjalisty prowadzącego leczenie pacjenta "Informacji dla lekarza POZ", ale dysponuje udokumentowanym rozpoznaniem choroby, która jest objęta zakresem wskazań refundacyjnych na liście leków refundowanych?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Lekarz POZ ma prawo przepisać receptę refundowaną na leki specjalistyczne dla pacjentów cierpiących na schorzenia przewlekłe wówczas, gdy dysponuje udokumentowaną wiedzą o rozpoznaniu choroby, uprawniającym do przepisania leku z refundacją.
Rozpoznanie choroby może ustalić samodzielnie bądź otrzymać taką informację od specjalisty z danej dziedziny medycyny.
Lekarz wystawiający receptę refundowaną ponosi odpowiedzialność za poprawność wystawienia recepty, w tym również odpowiada za przepisanie leku zgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi, zawartymi w aktualnym na dzień wystawienia recepty Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Należy jednak podkreślić, że lekarz jest autonomiczny w podejmowaniu decyzji o sposobie leczenia i kierując się dobrem pacjenta, ma prawo skierować do specjalisty w celu uzyskania konsultacji.

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...