0 głosów
przez użytkownika (350)

Jestem w ciąży. Lekarz ginekolog nie chce wystawić mi skierowania na zbadanie grupy krwi. Czy jest to badanie odpłatne? Jakie inne badania powinnam mieć zlecone w okresie ciąży?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Sposób finansowania świadczeń, tj. świadczeń wykonywanych u kobiet w okresie ciąży fizjologicznej ma charakter zryczałtowany. Oznacza to, że w trakcie całej ciąży fizjologicznej, w poszczególnych jej okresach, wskazanych w ww. standardach opieki w okresie ciąży fizjologicznej, bez względu na ilość badań i świadczeń profilaktycznych, zalecanych w danym okresie, płatnik określił tą samą zryczałtowaną stawkę za wykonywanie tego świadczenia. Zatem lekarz w danej poradni, prowadząc kobietę w ciąży, zobowiązany jest zgodnie ze sztuką i wiedzą medyczną podejmować decyzje o rodzaju wykonywanych i zalecanych badań, w tym ewentualnie o badaniach zaległych w odniesieniu do standardów opieki w okresie ciąży fizjologicznej (jeśli kobieta trafiła pod opiekę danego lekarza w późniejszym okresie ciąży, nie dostarczając wyników badań z wcześniejszych okresów, a wiedza w tym zakresie w danym okresie ciąży jest niezbędna do monitorowania ciąży).
Badania zlecone przez lek. gin. w ramach ubezpieczenia zdrowotnego są dla ciężarnej bezpłatne.

Na niżej wymienionej stronie znajdzie znajdzie Pani wykaz zalecanych badań w okresie ciąży:
II. Zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania
http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2012.189.0001100,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-standardow-postepowania-medycznego-przy-udzielaniu-swiadczen-zdrowotnych-z-zakresu-opieki-okoloporodowej-sprawowanej-nad-kobieta-w-okresie-fizjologicznej-ciaz.html

Ponadto koniecznie trzeba zaznaczyć, że Fundusz jako płatnik nie ingeruje w proces leczenia oraz nie podważa decyzji medycznych, a jedynie finansuje ich skutki powstające w ramach wymaganych procedur medycznych. Natomiast lekarz prowadzący, ma obowiązek wykonywać swój zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością . Wątpliwości odnośnie prawidłowości decyzji lekarskich w przypadku jej kwestionowania i celem ustalenia, czy działania lekarza były zgodne z przyjętym schematem postępowania leczniczego oraz zastrzeżenia dotyczące etycznego zachowania lekarza, może rozwiać postępowanie prowadzone przed organem uprawnionym do dokonania takiej oceny, jakim jest Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy właściwej dla tego lekarza Okręgowej Izbie Lekarskiej.
W przypadku niestosownego zachowania się personelu żaden przepis nie daje możliwości Funduszowi wyciągania konsekwencji w tym względzie wobec pracowników placówek ochrony zdrowia, a jedynym jego wyznacznikiem jest kultura osobista lub jej brak. W takiej sytuacji należy bezpośrednio interweniować u kierownika placówki medycznej celem zgłoszenia Pani zastrzeżeń. Jako przełożony lekarza ma on obowiązek przypomnienia zasad właściwych relacji interpersonalnych, szczególnie w stosunku do osób starszych i chorych, oczekujących pomocy od pracownika medycznego, szczególnie od zawodu zaufania społecznego jakim jest zawód lekarza.

...