0 głosów
przez użytkownika (450)
otwarte ponownie przez użytkownika

Niedawno byłem w sanatorium na NFZ. Po powrocie, lekarz rodzinny zalecił mi ponowne leczenie sanatoryjne. Kiedy mogę złożyć (oczywiście poprzez lekarza rodzinnego) wniosek o ponowne sanatorium - czy od razu po powrocie z sanatorium, czy też jest jakiś okres karencji na składanie wniosków po powrocie z sanatorium?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

O wystawieniu skierowania decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego kierując się stanem zdrowia pacjenta (również chorobami współistniejącymi) i przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 05.01.2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2012 r.14).

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. (Dz. U. Nr 142 poz. 835), zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej w przypadku osób dorosłych to nie częściej niż raz na 18 miesięcy.
Powyższego przepisu nie stosuje się do leczenia uzdrowiskowego w szpitalu uzdrowiskowym
i leczenia uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz w uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym jak również do osób związanych z pracą przy azbeście (mogą korzystać raz w roku).

...