0 głosów
przez użytkownika (340)

Syn był w szpitalu w Belgii, miał wypadek. Kto pokryje koszty leczenia? Płacimy składki zdrowotne. Jaka jest procedura?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Za leczenie ambulatoryjne w Belgii, należy najpierw zapłacić pełną cenę, a następnie można zwrócić się do NFZ z Wnioskiem o zwrot części poniesionych kosztów. Zatem, po opłaceniu Faktury należy złożyć odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania oddziale NFZ: „Wniosek o refundację poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim UE / EFTA”, oryginał Faktury i dowód jej zapłaty.

Świadczenia zdrowotne przysługują polskim ubezpieczonym na terytorium innego państwa członkowskiego UE i EFTA na takich samych zasadach jak ubezpieczonym na stałe mieszkającym w tym państwie. Polski świadczeniobiorca udający się do Belgii będzie, w zakresie prawa do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest ubezpieczona
w belgijskim systemie opieki zdrowotnej. W większości państw członkowskich obowiązuje zasada współpłacenia pacjenta za usługi medyczne. W związku z tym tzw. udział własny nie podlega refundacji.

Więcej informacji na: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wyjezdzam-do/belgia

...