0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Proszę złożyć w przychodni pismo zawierające informację, że następuje rezygnacja z wybranego lekarza, pielęgniarki lub położnej w POZ. Najlepiej przesłać to pismo również do wiadomości NFZ.

...