0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
edycja przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, w tym przypadku od dnia wyrejestrowania z ubezpieczenia.

...