+1 głos
przez użytkownika (130)

Rodzice wyjechali do Norwegii . Tam mieszkają , są zameldowani pracują , płacą podatek , natomiast w Polsce zostało dwoje pełnoletnich dzieci poniżej 26 roku życia , które nadal się uczą . Jakie ubezpieczenie obejmuje te dzieci ?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (860)

Osoby do 18 roku życia, mają prawo do opieki zdrowotnej niezależnie od tego, czy są ubezpieczone, czy nie. Ustawa stanowi jednak, że podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia, co oznacza, że muszą być do ubezpieczenia zgłoszone. Dziecko może być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym jako członek rodziny, dopóki nie skończy 18 lat. Jeśli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przy rodzicu, dopóki nie skończy 26 lat. Jeśli rodzice, nie mogą zgłosić dziecka do ubezpieczenia, mogą zrobić to dziadkowie lub uczelnia bądź szkoła w której dziecko kontynuuje naukę. Dziadkowie mogą zgłosić wnuka do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli jego rodzice nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu lub nie są uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie: przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy, pracy na własny rachunek, ubezpieczenia dobrowolnego.

...