0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarzy specjalności tj. rehabilitacja, balneoklimatologia, reumatologia, neurologia, neurochirurgia, chirurgia ogólna, chirurgia urazowo-ortopedyczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu.
Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej mogą być udzielane w warunkach domowych świadczeniobiorcom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców udzielających świadczeń a wymagają rehabilitacji leczniczej. Zabiegi w ramach fizjoterapii domowej są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:
- ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych, urazach) w okresie do 12 mies. od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
- ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego;
- uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 mies. od dnia powstania uszkodzenia;
- chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
- chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 mies. od dnia wykonania operacji;
- złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 mies. od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;
- osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.
Czas trwania rehabilitacji domowej wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.
Warto przy tym pamiętać, że świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.

...