0 głosów
przez użytkownika (1.8k)
Moja mama dostała od lekarza rodzinnego skierowanie do hospicjum domowego. Lekarz w hospicjum odmówił nam przyjęcia. Czy miał do tego prawo?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (5.5k)

Podstawą przyjęcia pacjenta do hospicjum jest przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w tym przypadku był to lekarz rodzinny) oraz wskazania medyczne, a w szczególności fakt występowania u pacjenta jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nierokującej nadziei na wyleczenie. Tak więc sam fakt posiadania skierowania nie jest wystarczający do objęcia pacjenta opieką w hospicjum. Ostateczną decyzję o objęciu pacjenta opieką podejmuje lekarz udzielający świadczeń w hospicjum domowym.

...