0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

Niestety pracodawca nie wyraził zgody na mój wyjazd do sanatorium w wyznaczonym przez NFZ terminie. W przeglądarce skierowań na leczenie uzdrowiskowe widnieje zapis "świadczeniobiorca zrezygnował z leczenia". Czy to oznacza, ze muszę całą procedurę starania się o wyjazd sanatoryjny zaczynać od początku?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Skierowanie w takim wypadku odsyłane jest do lekarza prowadzącego, a pacjent powiadamiany o jego odesłaniu. Po ponownym złożeniu skierowania wprowadzane jest ono w kolejkę oczekujących od nowa.

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...