0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

Czy będąc w innym państwie UE mogę otrzymać receptę na przewlekle stosowane leki, jeśli posiadam EKUZ?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Osobie przebywającej tymczasowo w innym państwie członkowskim UE/EFTA przysługują wszystkie rzeczowe świadczenia zdrowotne, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia oraz zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać potrzebne leczenie.
Zatem przez pojęcie świadczenia niezbędnego należy rozumieć każde świadczenie, co do którego lekarz zadecyduje, że zachodzi konieczność jego udzielenia z uwagi na stan zdrowia w jakim znajduje się pacjent, tak, aby nie musiał on wracać do swojego państwa celem uzyskania leczenia.

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...