0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Należy zaznaczyć, że podstawą finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, czyli takich, które są dla pacjenta nieodpłatne, jest umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a Dyrektorem NFZ. W związku z czym należy świadczenie wykonywać w placówce, która posiada umowę z NFZ na udzielanie przedmiotowych świadczeń. W przypadku wykonania już przez Panią protezy zębowej nie istnieje możliwość przedstawienia faktury i rozliczenia jej w NFZ.

...