0 głosów
przez użytkownika (1.8k)
edycja przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (5.5k)
Zdjęcie pantomograficzne jest świadczeniem refundowanym w połączeniu ze świadczeniami chirurgii stomatologicznej (jest udzielane 1 raz na 3 lata) i w świadczeniach ortodoncji dla dzieci i młodzieży (jest udzielane 2 razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego, w uzasadnionym przypadku w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi do ukończenia 18 r.ż.)
Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...