+1 głos
przez użytkownika (1.8k)
Jestem pod stałą opieką lekarza specjalisty. Czy ma on prawo odsyłać mnie do lekarza rodzinnego w celu wykonania badań potrzebnych mu do dalszego leczenia?

1 odpowiedź

+1 głos
przez użytkownika (5.5k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza
Nie. W przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonywania badań diagnostycznych/kontrolnych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowanie na te badania wydaje oraz pokrywa koszty ich wykonania poradnia specjalistyczna (m.in. badania laboratoryjne, USG, RTG), wskazując przy tym miejsce ich wykonania. W przypadku tak zwanych badań kosztochłonnych, jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia, gastroskopia, lekarz wystawia skierowanie na te badania, a pacjent może wykonać badania w wybranej przez siebie pracowni posiadającej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na realizację świadczeń w przedmiotowym zakresie.
...