Witaj w kompendium wiedzy na temat publicznej służby zdrowia w Polsce. Serwis jest w trakcie przygotowania, ale już teraz można tu znaleźć wiele praktycznych informacji.
0 głosów
pytanie zadane przez użytkownika (1.2k)

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź przez użytkownika (3.4k)
Pacjent dokonując wyboru świadczeniodawcy we wszystkich trzech zakresach świadczeń tzn. lekarza, pielęgniarki i położnej nie ma obowiązku złożenia deklaracji wyboru u tego samego świadczeniodawcy. Wyboru dokonuje się z pośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2015.581 ze zm.)
...