0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otagowane ponownie przez użytkownika

Mam wybranego lekarza poz w miejsowości, w której studiuję. Będąc ostatnio u rodziny w innej miejscowości źle się poczułam. Chciałam się zapisać do lekarza, jednak pielęgniarka odmówiła mi rejestracji stwierdzając, że najpierw muszę zmienić deklarację wyboru lekarza. Zostałam zmuszona do zmiany przychodni. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem? A może w takiej sytuacji należy zgłosić się na SOR?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Pacjent w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia powinien zostać bezpłatnie przyjęty w dowolnej placówce podstawowej opieki zdrowotnej, bez względu na miejsce, gdzie ma złożoną deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Taka sytuacja dotyczy np. osób wyjeżdżających na wakacje czy studiujących w innym mieście, u których wystąpi nagła konieczność skorzystania z pomocy lekarskiej w miejscu wypoczynku lub studiowania. W takim przypadku, jeżeli nie zadeklarowany pacjent (a więc taki, który nie złożył deklaracji wyboru lekarza pierwszego kontaktu w placówce do której chce się udać) pochodzi z innego województwa lub gminy dalszej niż sąsiednia z gminą, w której pracuje lekarz do którego pacjent złożył deklarację wyboru – placówka POZ udzielająca pomocy pacjentowi otrzymuje dodatkowe środki za udzielone świadczenie bezpośrednio z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Podsumowując, placówka nie powinna uzależniać udzielenia pomocy przez lekarza pierwszego kontaktu od złożenia do niego deklaracji. Powinna przyjąć pacjenta w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia, zwłaszcza że za konsultację lekarza ta placówka otrzymuje z NFZ środki finansowe.

...