0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Limit refundacji systemu wspomagającego słyszenie dla osób do 26 r.ż. wynosi 5500 zł, z czego NFZ pokrywa 50 % do wysokości tego limitu. W przypadku zakupu systemu o cenie wyższej niż limit, należy zapłacić 50 % do wysokości limitu oraz różnicę między limitem a ceną. W przypadku ceny niższej niż limit, NFZ pokrywa 50 % ceny.

...