0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

W jakim wieku dzieci mogą jechać do sanatorium bez opiekuna?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie w sanatorium uzdrowiskowym pod opieką osoby dorosłej, natomiast dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjum kierowane są na leczenie uzdrowiskowe samodzielnie, chyba że szczególny stan zdrowotny dziecka (mózgowe porażenie dziecięce oraz schorzenia neurologiczne o zbliżonym obrazie klinicznym) wskazuje na konieczność obecności opiekuna.

...