0 głosów
przez użytkownika (1.8k)
Mój lekarz rodzinny odszedł z przychodni. Chcę nadal leczyć się w tej samej przychodni. Czy muszę składać nową deklarację wyboru lekarza rodzinnego?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (5.5k)
W przypadku zaprzestania udzielania świadczeń przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego) w danej przychodni, pacjent nadal może korzystać ze świadczeń udzielanych przez innych lekarzy przyjmujących w tej samej przychodni składając deklarację wyboru lekarza.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2015.581 ze zm.)
...