0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Jeżeli w Pani odczuciu zachowanie lekarza było nieetyczne, przysługuje Pani prawo do złożenia skargi w Izbie Lekarskiej. Oczywiście może Pani również dokonać bezpłatnej zmiany lekarza POZ trzy razy w roku kalendarzowym.

przez użytkownika (100)
Nurtuje mnie pytanie o motywy takiego postępowania lekarza. Lek jest potrzebny bo przecież lekarz wypisał receptę, ale dlaczego 100%  płatną gdy przysługuje refundacja ? Też słyszałem o takich praktykach. Co ciekawe gdy pacjent z apteki wrócił z awanturą to lekarz wypisywał refundację.
...