0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Pieluchomajtki w ramach refundacji przysługują w następujących przypadkach:
w chorobach nowotworowych przebiegających w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej, przy przetokach nowotworowych lub popromiennych, przy nietrzymaniu stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych, przy neurogennym i nieneurogennym nietrzymaniu moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) i występowaniu co najmniej jednego z kryteriów, tj. głębokiego upośledzenia umysłowego, zespołów otępiennych o różnej etiologii, wad wrodzonych i chorób układu nerwowego, trwałych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, wad wrodzonych dolnych dróg moczowych, będących przyczyną nietrzymania moczu, jatrogennego lub pourazowego uszkodzenia dróg moczowych lub układu pokarmowego będącego przyczyną nietrzymania moczu lub stolca.
Zlecenie na zaopatrzenie wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie zgodności stanu zdrowia pacjenta z kryteriami przyznawania refundowanych pieluchomajtek.

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...