0 głosów
przez użytkownika (1.8k)
otwarte ponownie przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (5.5k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Tak, skierowanie do szpitala psychiatrycznego jest wymagane. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni od daty wystawienia. Powyższe wynika wprost z zapisów załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawie przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz.U.2012.854) wydanego na podstawie art. 49 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 j.t. ze zm.).

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...