Witaj w kompendium wiedzy na temat publicznej służby zdrowia w Polsce. Serwis jest w trakcie przygotowania, ale już teraz można tu znaleźć wiele praktycznych informacji.
+1 głos
pytanie zadane przez użytkownika (130)
edycja przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź przez użytkownika (3.4k)
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 j.t. ze zm.) skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do poradni okulistycznej i poradni dermatologicznej wymagane jest od dnia 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z art. 17 przywołanej wyżej ustawy „Osobom wpisanym, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 57 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1 świadczenia te są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego”.

W świetle powyższego osobom, które zostaną zapisane w roku 2014 na poradę w przyszłym roku do poradni okulistycznej lub dermatologicznej, świadczenia udzielane są bez skierowania. Ponadto pacjenci, którzy będą kontynuować leczenie w powyższych poradniach nie będą zobowiązani dostarczyć skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
...