+1 głos
przez użytkownika (160)
otwarte ponownie przez użytkownika

Czy do poradni okulistycznych i dermatologicznych wymagane jest skierowanie?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (4.3k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 j.t. ze zm.) skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do poradni okulistycznej i poradni dermatologicznej wymagane jest od dnia 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z art. 17 przywołanej wyżej ustawy „Osobom wpisanym, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 57 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1 świadczenia te są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego”.

W świetle powyższego osobom, które zostaną zapisane w roku 2014 na poradę w przyszłym roku do poradni okulistycznej lub dermatologicznej, świadczenia udzielane są bez skierowania. Ponadto pacjenci, którzy będą kontynuować leczenie w powyższych poradniach nie będą zobowiązani dostarczyć skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...