0 głosów
przez użytkownika (1.8k)
edycja przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (5.5k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Tak, do psychologa wymagane jest skierowanie. Powyższy fakt regulują zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 j.t. ze zm.).

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...