0 głosów
przez użytkownika (5.1k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (29.3k)

Niestety nie ma możliwości wyjazdu na leczenie uzdrowiskowej osoby niesamodzielnej z opiekunem. Jednym z warunków skorzystania z leczenia uzdrowiskowego jest samodzielność. Natomiast istnieje możliwość skorzystani z innej formy rehabilitacji w ramach leczenia stacjonarnego, czyli na skierowanie na oddział rehabilitacyjny (nie w ramach leczenia uzdrowiskowego).

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...