0 głosów
przez użytkownika (350)

Moja mama jest osoba bardzo słabo widzącą i potrzebuje stałej opieki. Dostała skierowanie do szpitala rehabilitacyjnego po operacji wymiany stawu kolanowego. Czy może przebywać w szpitalu razem z opiekunem, który jest jej niezbędny?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

W ramach skierowania na leczenie rehabilitacyjne finansowane są pobyt i świadczenia medyczne na rzecz pacjenta, któremu udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej. Należy zaznaczyć, że w ramach leczenia w warunkach stacjonarnych świadczeniodawca zapewnia całodobową opiekę nad świadczeniobiorcą zakwalifikowanym do świadczenia.
Pacjent ma jednak prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, jednakże wtedy pacjent ponosi koszty realizacji tego prawa, jeżeli realizacja ich skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

...