0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

Czy przy braku ubezpieczenia można uniknąć opłaty za leczenie lub rozłożyć ją na raty przez trudną sytuację materialną?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Osoba ubiegająca się o wyrażenie zgody na odstąpienie od wniesienia opłaty lub rozłożenia tej opłaty na raty miesięczne składa wniosek na formularzu określonym przez NFZ we właściwym ze względu na zamieszkanie Oddziale NFZ. Przedstawione we wniosku uzasadnienie odstąpienia od pobrania opłaty powinno zawierać informacje dotyczące sytuacji materialnej, warunków rodzinnych, sytuacji zdrowotnej i innych okoliczności wskazujących na trudną sytuację życiową. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające w/w informacje, a w przypadku braku pełnej dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację życiową zainteresowanego, pracownik Oddziału zwraca się w formie pisemnej do Wnioskującego o uzupełnienie. Wniosek o odstąpienie lub rozłożenie opłaty na raty jest kierowany do Dyrektora, a decyzja Dyrektora zostaje przedstawiona Wnioskodawcy w formie pisemnej. Umowa dobrowolnego ubezpieczenia może zostać zawarta nie wcześniej niż po zaakceptowaniu przez Dyrektora Oddziału OWNFZ w/w wniosku.

Witamy w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia.
...