0 głosów
przez użytkownika (1.8k)
otwarte ponownie przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (5.5k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej ma prawo wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, także lekarz rodzinny (podstawowej opieki zdrowotnej) oraz lekarz specjalista. Jednak w przypadku schorzeń związanych z dysfunkcją narządu ruchu wywołanych wadami postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej skierowanie na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub lekarzem w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w przypadku skierowań dla dzieci odpowiednio lekarz specjalistów dziecięcych).

...