+1 głos
przez użytkownika (1.8k)

1 odpowiedź

+1 głos
przez użytkownika (5.5k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Jeśli kontynuowana jest terapia w kolejnym roku kalendarzowym, nie trzeba dostarczać nowego skierowania.
...