0 głosów
przez użytkownika (350)
otwarte ponownie przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Studenci, którzy studiują w Polsce, nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce oraz innych krajach UE/EFTA, mogą złożyć wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, a następnie podpisać umowę dobrowolnego ubezpieczenia. W celu zawarcia umowy proszę zgłosić się do siedziby NFZ zgodnej z miejscem zamieszkania. Należy posiadać aktualne zaświadczenie, potwierdzające status studenta, wydane przez uczelnię oraz paszport. Zaświadczenie powinno zawierać prawidłowa pisownię Imienia i Nazwiska, oraz datę urodzenia studenta.

...