0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Student do 26 roku życia , niezależnie od obywatelstwa, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy zlecenia. Ponieważ wynika to bezpośrednio z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, szczegółowych informacji powinien udzielić ZUS.
W przypadku braku możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia jako członek rodziny, student polskiej uczelni niebędący obywatelem kraju UE/EFTA może ubezpieczyć się dobrowolnie w NFZ.

...