0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej mogą być udzielane w warunkach domowych świadczeniobiorcom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć na rehabilitację, a jej wymagają.

Zabiegi w ramach fizjoterapii domowej są udzielane między innymi osobom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi ogniskowymi uszkodzeniami mózgu, ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, uszkodzeniem rdzenia kręgowego, chorobami przewlekle postępującymi, tj. chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów, chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu, złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych, a także osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Skierowanie na rehabilitację domową jest wystawiane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarzy specjalności tj. rehabilitacja, balneoklimatologia, reumatologia, neurologia, neurochirurgia, chirurgia ogólna, chirurgia urazowo-ortopedyczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu.
Czas trwania rehabilitacji domowej wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.
Warto przy tym pamiętać, że świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.
Co ważne, każdy świadczeniodawca realizujący świadczenia w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej jest zobowiązany do realizacji świadczeń fizjoterapii domowej.

...