0 głosów
przez użytkownika (5.7k)
otwarte ponownie przez użytkownika

Ile razy w ciągu jednego roku mogę korzystać z rehabilitacji w ramach NFZ?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)
wybrane przez użytkownika
 
Najlepsza

Świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej udzielane są na podstawie skierowania od odpowiedniego lekarza. Przepisy prawa nie określają maksymalnej liczby skierowań, a więc ilości cykli zabiegowych przypadających na świadczeniobiorcę w roku kalendarzowym. Należy jednak pamiętać, że jeden cykl terapeutyczny w fizjoterapii ambulatoryjnej obejmuje do 10 dni zabiegowych i jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

...