0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Zlecenie na zaopatrzenie na zestawy infuzyjne dla świadczeniobiorcy do 26 roku życia może wystawić lekarz diabetolog, pediatra, endokrynolog lub, w przypadku kontynuacji, pielęgniarka lub położna przez okres do 3 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej.

...