0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Proszę sprawdzić u płatnika składki (np. pracodawca, ZUS,KRUS, MOPS) czy dzieci zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. W celu potwierdzenia ubezpieczenia można również zgłosić się do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia.

...