0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

Studenci, którzy studiują w Polsce, nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego UE i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce oraz innych krajach UE mogą złożyć wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym a następnie podpisać umowę dobrowolnego ubezpieczenia i opłacać comiesięczną składkę. W celu zawarcia umowy proszę zgłosić się do siedziby NFZ z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym status studenta, wydanym przez uczelnię oraz paszportem.

...