0 głosów
przez użytkownika (1.8k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (5.5k)

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje wykonywanie szeregu zabiegów fizjoterapeutycznych, m.in.:

  • kinezyterapia: indywidualna praca ze świadczeniobiorcą, ćwiczenia wspomagane, pionizacja, ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem, ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem, ćwiczenia izometryczne, nauka czynności lokomocji, wyciągi, inne formy usprawniania (kinezyterapia), ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające (nie więcej niż 10 świadczeniobiorców na 1 terapeutę);
  • masaż: masaż suchy – częściowy, masaż limfatyczny ręczny – leczniczy, masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy, masaż podwodny – hydropowietrzny (nie obejmuje urządzeń jaccuzi), masaż podwodny miejscowy, masaż podwodny całkowity, masaż mechaniczny (nie obejmuje urządzeń typu fotele masujące, maty masujące itp.);
  • elektrolecznictwo: galwanizacja, jonoforeza, kąpiel czterokomorowa, kąpiel elektryczna – wodna całkowita, elektrostymulacja, tonoliza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy TRAEBERTA, prądy KOTZA, ultradźwięki miejscowe, ultrafonoforeza;
  • leczenie polem elektromagnetycznym: impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, diatermia krótkofalowa, mikrofala, impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości;
  • światłolecznictwo i termoterapia: naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym – miejscowe, laseroterapia – skaner, laseroterapia punktowa, okłady parafinowe;
  • hydroterapia: kąpiel wirowa kończyn, inne kąpiele – wirowa w tanku, natrysk biczowy, szkocki, stały płaszczowy, inne natryski;
  • krioterapia: zabieg w kriokomorze, krioterapia – miejscowa (pary azotu);
  • balneoterapia: okłady z borowiny – ogólne, okłady z borowiny – miejscowe, kąpiel borowinowa, solankowa, kwasowęglowa, siarczkowo-siarkowodorowa, w suchym CO2, fango.
...