0 głosów
przez użytkownika (1.8k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (5.5k)

Dopuszczalna jest sytuacja udzielenia świadczenia osobom powyżej 18 roku życia w szpitalu/oddziale dla dzieci, w przypadku gdy lekarz podejmie się udzielenia takiego świadczenia i nie wpłynie to na ograniczenie dostępności do świadczeń dla pacjentów niepełnoletnich. Celem rozliczenia takiej hospitalizacji świadczeniodawca występuje z wnioskiem o indywidualne rozliczenie do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 7 dni od dnia zakończenia hospitalizacji.

...