0 głosów
przez użytkownika (1.8k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (5.5k)

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym obejmuje:

  • świadczenia udzielane przez lekarza;
  • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
  • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
  • świadczenia psychologa;
  • terapię zajęciową;
  • leczenie farmakologiczne;
  • leczenie dietetyczne;
  • zaopatrzenie w wyroby medyczne, stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w zakładzie opiekuńczym (tj. kule, laski, trójnogi, czwórnogi, balkoniki, podpórki, wózki inwalidzkie, przedmioty pionizujące, cewniki, worki na mocz, sprzęt stomijny, pieluchomajtki i ich zamienniki, pieluchy anatomiczne i ich zamienniki, rurki tracheotomijne, materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe, inne materace przeciwodleżynowe);
  • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Pacjent przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym posiadającym umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia nie ponosi kosztów związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Jedynymi kosztami leżącymi w gestii pacjenta są koszty wyżywienia i zakwaterowania.

...