Witaj w kompendium wiedzy na temat publicznej służby zdrowia w Polsce. Serwis jest w trakcie przygotowania, ale już teraz można tu znaleźć wiele praktycznych informacji.

Czy można uzyskać zwrot kosztów poniesionych za zakup pompy insulinowej?

0 głosów
pytanie zadane 28 grudnia 2016 przez użytkownika Pan Chichotek (1,210)
edycja 3 stycznia 2017 przez użytkownika szymon

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź 28 grudnia 2016 przez użytkownika nfz-bialystok (3,410)

Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach świadczenia „Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej” nie finansuje zaopatrzenia w pompę insulinową świadczeniobiorców, którzy są:

  1. właścicielami pompy insulinowej;
  2. posiadaczami i korzystają z pompy insulinowej na podstawie innego tytułu prawnego.

Warunek, o którym mowa w pkt 2 nie ma zastosowania do osób, które korzystają z pompy insulinowej wyłącznie w okresie oczekiwania na zaopatrzenie w pompę insulinową nabytą ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach świadczenia „Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej”. A zatem Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwróci kosztów poniesionych przez świadczeniobiorcę, który zakupił pompę insulinową „na własną rękę”.

Witaj w serwisie Urząd Zdrowia, w którym możesz zadawać pytania i zdobywać wiedzę na temat działania publicznej służby zdrowia w Polsce.
...