Witaj w kompendium wiedzy na temat publicznej służby zdrowia w Polsce. Serwis jest w trakcie przygotowania, ale już teraz można tu znaleźć wiele praktycznych informacji.
0 głosów
pytanie zadane przez użytkownika (1.2k)
edycja przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź przez użytkownika (3.4k)

Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach świadczenia „Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej” nie finansuje zaopatrzenia w pompę insulinową świadczeniobiorców, którzy są:

  1. właścicielami pompy insulinowej;
  2. posiadaczami i korzystają z pompy insulinowej na podstawie innego tytułu prawnego.

Warunek, o którym mowa w pkt 2 nie ma zastosowania do osób, które korzystają z pompy insulinowej wyłącznie w okresie oczekiwania na zaopatrzenie w pompę insulinową nabytą ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach świadczenia „Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej”. A zatem Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwróci kosztów poniesionych przez świadczeniobiorcę, który zakupił pompę insulinową „na własną rękę”.

...