0 głosów
przez użytkownika (1.8k)
edycja przez użytkownika

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (5.5k)

Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach świadczenia „Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej” nie finansuje zaopatrzenia w pompę insulinową świadczeniobiorców, którzy są:

  1. właścicielami pompy insulinowej;
  2. posiadaczami i korzystają z pompy insulinowej na podstawie innego tytułu prawnego.

Warunek, o którym mowa w pkt 2 nie ma zastosowania do osób, które korzystają z pompy insulinowej wyłącznie w okresie oczekiwania na zaopatrzenie w pompę insulinową nabytą ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach świadczenia „Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej”. A zatem Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwróci kosztów poniesionych przez świadczeniobiorcę, który zakupił pompę insulinową „na własną rękę”.

...