0 głosów
przez użytkownika (5.7k)

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika (41.8k)

W celu uzyskania informacji proszę zgłosić się osobiście do odpowiedniej siedziby NFZ (zgodnie z miejscem zamieszkania). Można również skierować do NFZ pisemne zapytanie dot. ubezpieczenia zawierające dane personalne (data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego).

...